Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

KULLANIM ALANLARI

Hijyenik ve cerrahi el dezenfeksiyonunda, ameliyat öncesi ameliyat bölgesinin dezenfeksiyonunda ve hazırlanmasında, cilt ve yara çevresi dezenfeksiyonunda, antiseptik yıkamalarda derişik hali ile kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ

Cerrahi El Yıkama için el ve cilt ılık su ile yıkanıp ardından 5 ml Wancare Antiseptik Sıvı Sabun ile iyice ovulur.
1 dakika temas süresi sonunda ılık su ile durulanır.
Hijyenik El Yıkama için el ve cilt ılık su ile yıkanıp ardından 3ml Wancare Antiseptik Sıvı Sabun yavaşça sürülür.
Ardından ılık su ile durulanır.
Hijyenik el yıkama için günde en fazla 2 kare kullanılmalıdır.

BİLEŞİMİ

%4 Klorheksidin Glukonat, %4 İzopropil Alkol, HES, Teqamine LO-E, Red OAB, Deiyonize su.

MİKROBİYOLOJİK ETKİNLİK

60 sn Bakterisidal, Fungusidal ve Virüsidal
5 dk mikobakterisidal.

AMBALAJ

50 ML, 100ML, 250 ML, 300 ML, 500 ML, 1 L, 5 LT, 10 LT, 20 LT, 30 LT, 50 LT, 1000 LT